Πολιτική Απορρήτου

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας, διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους. Το Sea-Mountain θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας που θα έρθουν σε γνώση του, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Συνεπώς, τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό μας ζητηθεί απο τις αρμόδιες αρχές του κράτους. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών, θα λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας και στατιστικής, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του Sea-Mountain. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, θα διαγράφονται απο το προσωπικό αρχείο της ιστοσελίδας, εφόσον ο χρήστης γνωστοποιήσει σε εμάς την πρόθεση του αυτή.

Web development By Icop
Sea-Mountain © 2024
Positive SSL
Support Question
* Name:
* Email:
* Question:
Submit Question